Praktyki zawodowe - Instytut Elektrotechniki - Wrocław
Strona główna » Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe

Instytut Elektrotechniki umożliwia realizację praktyk zawodowych studentom oraz uczniom szkół średnich w następujących obszarach działalności naukowo-badawczej:

  • prace badawcze i wdrożeniowe w zakresie materiałoznawstwa elektrotechnicznego (synteza oraz badania ich właściwości),
  • badania elektrochemiczne, korozyjne,
  • prace badawcze w zakresie konstrukcji i zastosowania nowoczesnych źródeł i magazynów energii (ogniwa paliwowe, ogniwa fotowoltaiczne, superkondensatory),
  • wykorzystanie zaawansowanych narzędzi oraz technik diagnostyczno-pomiarowych w badaniach materiałów oraz urządzeń elektrotechnicznych,
  • przetwarzanie i analiza danych pomiarowych,
  • projektowanie, montaż i testy układów elektronicznych,
  • budowa i testy systemów pomiarowo – diagnostycznych, w tym także tworzenie oprogramowania sterującego (komputery, mikrokontrolery).

Wydziały, których studenci mogą poszerzać swoją wiedzę podczas praktyk w IEL:

Elektryczny, Elektroniki, Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Podstawowych Problemów Techniki, Mechaniczny, Fizyki, Chemii

Osoba kontaktowa:
dr hab. inż. Andrzej Sikora, prof. IEL
pok. 104
71 328 30 61 w. 104


Instytut Elektrotechniki Oddział Technologii i Materiałoznawstwa
Elektrotechnicznego we Wrocławiu
ul. M. Skłodowskiej-Curie 55/61
50-369 Wrocław

© Copyright 2006 IEL/OW
Produkcja (2006) Impact Media.