PRACOWNIA NIEKONWENCJONALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Instytut Elektrotechniki Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego

Tematyka badań Pracowni Niekonwencjonalnych Źródeł Energii

Podstawowy zakres zainteresowań Pracowni to pozyskiwanie energii z proekologicznych źródeł niekonwencjonalnych.
Główne kierunki badań to:
• polimerowe ogniwa paliwowe typu PEMFC
• stałotlenkowe ogniwa paliwowe typu SOFC
• stałotlenkowe elektrolizery SOEC
• siłownia elektroenergetyczna
• rozwiązania aplikacyjne

Nasze badania realizowane są na poziomie materiałowym oraz aplikacyjnym. Opracowujemy nowe elementy aktywne dla ogniw paliwowych i elektrolizera stałotlenkowego SOEC (elektrody, elektrolity), a także materiały pomocnicze takie jak elementy nośne, uszczelki, katalizatory, interkonektory. Dobieramy technologie i sposoby wytworzenia wykonanych materiałów oraz prowadzimy badania struktury i właściwości cieplnych, mechanicznych i elektrycznych, zarówno poszczególnych elementów składowych jak i układów złożonych (np. elektroda-elektorlit czy całe zestawy membranowe MEA-membrane and electrode assembly). Zajmujemy się aplikacjami dobranych/opracowanych elementów w takich urządzeniach jak: ogniwa paliwowe polimerowe i stałotlenkowe, elektrolizer stałotlenkowy - SOEC oraz w prototypowych układach zasilanych wodorem: zasilacz awaryjny - UPS, skuter elektryczny, zestaw edukacyjny prezentujący zasady uzyskania i użytkowania energii wodoru i źródeł odnawialnych.

Udział w projektach krajowych i zagranicznych

IEL/OW 2000-2012