PRACOWNIA NIEKONWENCJONALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Instytut Elektrotechniki Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego

Stanowisko do badań ogniw PEMFC - konstrukcja własna

..................Informacje w trakcie przygotowania..............


IEL/OW 2000-2012