PRACOWNIA NIEKONWENCJONALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Instytut Elektrotechniki Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego

Stanowisko NORECS - badania w temperaturze i zadanej atmosferze

ProboStat jest konstrukcją umożliwiającą umieszczanie i badanie próbek materiałowych (pastylek) w kontrolowanej atmosferze i zadanej temperaturze. ProboStat wraz z analizatorem impedanicji Solartron 1260 stanowi zestaw pozwalający na wyznaczanie parametrów elektrycznych (m.in. przewodność, impedancja) badanych materiałów.

Specyfikacja sprzętu:
• średnica zewnętrzna tuby: 40 mm
• długość: 75 cm
• mocowanie próbki docisk-sprężynowy
• średnica systemu wsparcia tuby w zkaresie 10 do 24 mm
• średnica próbki do 24 mm
• długość belki do 50 mm
• temperatura próby długoterminowej poniżej 1400°C, krótkoterminowa poniżej 1600°C
• atmosfera pomiaru: tlenowa lub redukcyjna, mokra lub sucha, od małego nadciśnienia do pełnej próżni
• 6 BNC połączeń elektrodowych do spektrometrii impedancyjnej
• pomiary metodą: 2, 3 lub 4 elektrodową

IEL/OW 2000-2012