PRACOWNIA NIEKONWENCJONALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Instytut Elektrotechniki Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego

Analizator impedancji AGILENT 4991A

Analizator impedancji Agilent 4991A umożliwa wykonanie pomiarów wielkości elektrycznych (m.in. impedancja, rezystancja, admitancja, pojemność, stratność) w zakresie częstotliwości od 1 MHZ do 3 GHZ, co pozwala na zastosowanie go w badaniach takich materiałów jak: przewodniki superjonowe, nadprzewodniki, elementy półprzewodnikowe (warystory), materiały ceramiczne i kompozytowe, farby, lakiery itd.

Mierzone parametry:
|Z|, |Y|, Ls, Lp, Cs, Cp, Rs(R), Rp, X, G, B, D, Q, Θz, Θy, |Γ|, Γx, Γy, Θϒr|, εr', εr", tanδ, |μr|, μr', μr"
IEL/OW 2000-2012