PRACOWNIA NIEKONWENCJONALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Instytut Elektrotechniki Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego

Stanowiska i urządzenia pomiarowe

Wyposażenie pracowni Niekonwencjonalnych Źródeł Energii umożliwia prowadzenie zarówno badań materiałowych jak i aplikacyjnych dotyczących ogniw paliwowych SOFC i PEMFC, kolektorów słonecznych i innych elementów siłowni elektroenergetycznej. Urządzenia pomocnicze pozwalają na przygotowanie własnych próbek materiałowych, a doświadczenie umożliwa dobranie metod i technik badawczych.
Szeroki zakres możliwości pomiarowych posiadanych stanowisk umożliwa również świadczenie usług badawczych z zakresu m.in. materiałów przewodnikowych, dielektrycznych i magnetycznych w zależności od temperatury, atmosfery (mieszanki gazów) oraz innych warunków pomiaru (np. ciśnienie, wilgotność).
Ogólny opis i możliwości pomiarowe posiadanego wyposażenia dostępne na kolejnych podstronach (lewe menu).


IEL/OW 2000-2012