PRACOWNIA NIEKONWENCJONALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Instytut Elektrotechniki Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego

Dane teleadresowe:

Instytut Elektrotechniki
Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we Wrocławiu
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55/61
50-369 Wrocław
tel. 071 328 30 61 wew.203
fax. 071 328 25 51
www: www.iel.wroc.pl
e-mail: dr inż. Jacek Chmielowiec

Kadra pracowni:

dr inż. Jacek Chmielowiec - kierownik pracowni

dr inż. Grzegorz Paściak

dr hab. inż. Witold Mielcarek, prof. IEl

dr inż. Joanna Warycha

mgr inż. Marek Malinowski

mgr inż. Grzegorz Napolski

mgr inż. Tymoteusz Świeboda

IEL/OW 2000-2015