PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGODOTACJE NA INNOWACJE

Inwestujemy w Waszą przyszłośćInnowacyjna technologia kompozytowych izolatorów wsporczych Instytutu Elektrotechniki

(Projekt nr POIG.01.04.00-00-150/13)

Całkowity koszt realizacji Projektu: 1 456 611,00 zł
kwota dofinansowania 831 241,40 zł
(85% kwoty dofinansowania ze środków EFRR - 706 555,19 zł oraz 15% kwoty dofinansowania w formie dotacji celowej - 124 686,21 zł)

Dane teleadresowe osoby upoważnionej do kontaktu:
dr inż. Grzegorz Paściak, tel. 71 328 26 42, fax. 71 328 25 15
e-mail pasciak@iel.wroc.plNowa metoda wytwarzania nanodrutów magnetycznych

(projekt nr UDA-POIG.01.03.02-066/10-00)

kwota dofinansowania 207 000,00 zł

Dane teleadresowe osoby upoważnionej do kontaktu:
dr inż. Wojciech Lipiec tel. 71 328 30 61 wew. 206, fax. 71 328 25 15
e-mail lipiec@iel.wroc.plNowa metoda wytwarzania tlenkowych materiałów pseudopojemnościowych do superkondensatorów

(projekt nr UDA-POIG.01.03.02-02-040/11-00)

kwota dofinansowania 195 031,92 zł

Dane teleadresowe osoby upoważnionej do kontaktu:
dr inż. Bronisław Szubzda tel. 71 328 30 61 wew. 205, fax. 71 328 25 15
e-mail b.szubzda@iel.wroc.plOchrona własności przemysłowej urządzenia do pomiaru właściwości magnetycznych materiałów metodą nieniszczącą

(projekt nr UDA-POIG.01.03.02-02-023/12-00)

kwota dofinansowania 249 378,63 zł
(85% kwoty dofinansowania ze środków EFRR - 211 971,83 zł oraz 15% kwoty dofinansowania w formie dotacji celowej - 37 406,80 zł)

Dane teleadresowe osoby upoważnionej do kontaktu:
mgr inż. Dominika Gaworska-Koniarek, tel. 71 328 30 61 wew. 503, fax. 71 328 25 15
e-mail gaworska@iel.wroc.plOchrona patentowa sposobu wytwarzania i zastosowania hybrydowych związków polianiliny

(projekt nr UDA-POIG.01.03.02-02-024/12-00)

kwota dofinansowania 203 310,00 zł
(85% kwoty dofinansowania ze środków EFRR - 172 813,50 zł oraz 15% kwoty dofinansowania w formie dotacji celowej - 30 496,50 zł)

Dane teleadresowe osoby upoważnionej do kontaktu:
dr inż. Agnieszka Halama tel. 71 328 30 61 wew. 028, fax. 71 328 25 15
e-mail a.halama@iel.wroc.plUzyskanie ochrony patentowej nietoksycznego pigmentu aktywnego dla organicznych powłok ochronnych

(projekt nr UDA-POIG.01.03.02-02-021/12-00)

kwota dofinansowania 216 260,00 zł
(85% kwoty dofinansowania ze środków EFRR - 183 821,00 zł oraz 15% kwoty dofinansowania w formie dotacji celowej - 32 439,00 zł)

Dane teleadresowe osoby upoważnionej do kontaktu:
dr inż. Agnieszka Halama tel. 71 328 30 61 wew. 028, fax. 71 328 25 15
e-mail a.halama@iel.wroc.plLinki:

oficjalna strona Unii Europejskiej
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
oficjalna strona Ministerstwa Rozwoju Regionalnego