Nowe polimerowe ogniwa fotowoltaiczne:

Badanie wpływu budowy polimeru, architektury ogniwa oraz rodzaju domieszki na sprawność polimerowych ogniw słonecznych opartych na poliazometinach i politiofenach

(akronim POF)

Skład Konsorcjum:

•    Instytut Elektrotechniki, Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we Wrocławiu (Lider,

                                      Kierownik projektu: dr hab. Agnieszka Iwan, prof. IEL, e-mail: a.iwan@iel.wroc.pl)

•    Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Zakład Fizyki Ciała Stałego i Zakład Optyki Informacyjnej

•    Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

•    Instytut Fizyki PAN, Oddział Spektroskopii Ciała Stałego, Warszawa

•    Polskie Systemy Holograficzne s.c., Warszawa

•    Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o., Wrocław

Wartość projektu:                                           4 494 715 zł

Udział środków finansowych NCBiR:        4 245 715 zł

Okres realizacji:                                              2012 - 2015

 Celem projektu jest skonstruowanie polimerowego ogniwa fotowoltaicznego o strukturze objętościowej z plazmonicznymi nanoinkluzjami pułapkującymi światło i elektrodami przepuszczalną oraz rozpraszającą z Al. Prace badawcze będą skoncentrowane na: syntezie, charakterystyce oraz wspomaganej komputerowo optymalizacji nowych, stabilnych termicznie polimerów domieszkowanych fulerenami i nanocząstkami Ag, a także na modyfikacji anody i katody ogniwa OPV.