4.09.2006

Ankieta dla koordynatorów Centrów Doskonałości

Jestem pracownikiem Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej

oraz Oddziału Wrocławskiego Instytutu Elektrotechniki i prowadzę badania dotyczące Centrów Doskonałości

– nowych form doskonalenia sfery badawczo-rozwojowej.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w poniższym kwestionariuszu.

Gwarantuję, że udostępnione mi dane taktowane będą jako poufne.

Wykorzystane będą wyłącznie w celu realizacji badania i w żadnym wypadku nie będą udostępnione osobom trzecim.

Osobom zainteresowanym, które wypełniły ankietę, po zakończeniu badania i opracowaniu wyników,

udostępniony zostanie podstawowy raport z wynikami.

W badaniach częściowo posłużono się informacjami o Centrach Doskonałości zawartymi na stronach

Krajowego Punktu Kontaktowego: http://www.6pr.pl/.

Z góry dziękuję za udział w badaniu Agnieszka Bieńkowska     Ankieta>>

7.03.2006

Final Assessment Meeting

Centre of Excellent MALET    invitation>>

17.11.2005

Forum of Experts

Second Meeting of experts from leading institutions in EC, Poland and other countries of the Central-East Europe.     more>>

04.11.2004

STUDIA PODYPLOMOWE Nowoczesne Materiały i Technologie Elektromagnetyczne, Energia przyjazna środowisku – POGRAS

Początek dwusemestralnych studiów     more>>

18.10.2004

Mid-Term Assessment Meeting "Centres of Excellence" Brussels

Summary presentation of MALET activities     more>>

15-17.09.2004

APTADM'2004

International Conference on Advances in Processing, Testing and Application of Dielectric Materials

Summary     more>>

14.09.2004

Workshop II

Modelling and Elaboration of Renewable Energy Sources and Energy Storage Systems

Summary    more>> 

20.06.2004

STUDIA PODYPLOMOWE Nowoczesne Materiały i Technologie Elektromagnetyczne, Energia przyjazna środowisku – POGRAS

Celem Studium jest zapoznanie absolwentów Wyższych Uczelni z najnowszymi trendami i osiągnięciami w Polsce i w Świecie z dziedziny technik i materiałów stosowanych we współczesnej elektrotechnice. Na wykłady monograficzne zostaną zaproszeni znani naukowcy specjaliści w tych dziedzinach z Europy. Poszczególne dziedziny Studium poprowadzą wybitni polscy naukowcy, uznane autorytety w swych specjalnościach.

14.03.2004

APTADM'2004, 15-17.09.204

International Conference on Advances in Processing, Testing and Application of Dielectric Materials

Deadline of manuscripts submission 25.03.2004     more>>

1.03.2004

Workshop, 14.09.2004

Modelling and Elaboration of Renewable Energy Sources and Energy Storage Systems

Deadline of applications submission 31.03.2004  more>> 

20.12.2003

APTADM'2004, 15-17.09.204

International Conference on Advances in Processing, Testing and Application of Dielectric Materials

Deadline of response cards and abstract sending     more>>

10-11.09.2003

Workshop

Environmental Friendly Materials and Technologies in Electrotechnics

Summary    more>> 

8-10.09.2003

ADEL

5-th edition of National Scientific Conference “Advances in Electrotechnology” .   more>>

The ADEL conference is organised periodically every two years. The fifth one, as all the previous ones, is to be aimed at reviewing of the new trends in technology and investigation methods of materials applied in electrotechnics. It is to provide a forum for Polish scientists and engineers from research institutes and industry (from SMEs in particular) to discuss their ideas on how to come to commercially useful resolutions in the field of electrotechnics. For young scientists, it provides good opportunity to get in touch with and discuss novelties in dielectric materials.

27.06.2003

Forum of Expers

Meeting of experts from leading institutions in EC, Poland and other countries of the Central-East Europe.

Summary      more>>

14.05.2003

Internal Inauguration of MALET,     presentation>>

The goals and proposed activities of MALET were presented to workers of IEL/OW. 

 

Advancing in FP5/6 projects (ADFP)   more>>

ADFP includes two directions of actions. The first aim is to advance and increase the Centre knowledge on ‘know-how’ of FP5/6 proposal submitting to EC and offering at least 2 proposals in scope of ‘materials for low-energy consuming technologies applicable in electrotechnics in the effect. The second aim of the ADFP is to spread the FP ideas to Polish and other Central and East Europe research institutes and industries and help them in submitting FP5/6 proposals.

1.04.2003

Centre of Excellence for Materials for Low-Energy Consuming Technologies in Electrotechnics MALET has officially started its activity    more>>