Instytut Elektrotechniki - Wrocław

Lakiery Elektroizolacyjne
Wyposażenie badawcze

 

·       termoanalizator TGA/DSC1 (SF 1100oC) Mettler-Toledo oraz derywatograf OD 102 MOM, Węgry, do badań metodami analizy termicznej

·       maszyna wytrzymałościowa 55 R 6025 / INSTRON do badań właściwości mechanicznych materiałów, w zakresie temperatur do +315°C

·       urządzenie wysokonapięciowe PA7-252 AC Beckman do pomiaru napięcia przebicia

·       miernik LCR Hewlett Packard 4284A, 20Hz-1MHz

·       generator impulsów do badań degradacji izolacji pod wpływem napięcia impulsowego
o amplitudzie od 0 do 3 kV i częstotliwości od 2 kHz do 30 kHz

·       wyposażenie do badań lakierów elektroizolacyjnych

·       wyposażenie do badań przewodów nawojowych oraz kabli elektrycznych


Produkcja


Elektroizolacyjne koszulki płaskie z włókna szklanego powlekane dyspersją PTFE, przeznaczone do izolacji termobimetali oraz wyprowadzeń grzejników elektrycznych.

Uczestnictwo w następujących programach:

 

·         Projekt  badawczy  nr   8 8201 91 02, KBN: „Kompleksowa metoda oceny izolacji przewodów emaliowanych”

·         Projekt badawczy nr 8 T10A 032 14, KBN: „Degradacja izolacji międzyzwojowej silników elektrycznych pod wpływem narażeń pochodzących od układów energoelektronicznych”

·         Projekt  badawczy   nr   8T10A 074 21, KBN: „Opracowanie szybkiej energooszczędnej metody oceny ciepłoodporności materiałów elektroizolacyjnych”

·         Projekt  celowy  nr   6 T10 053 2001 C/5472, KBN: „Lakier na przewody specjalne do silników zasilanych z przemienników częstotliwości”

·         Projekt badawczy zamawiany nr  PBZ-KBN-095/T08/2003, KBN: „Materiały polimerowe modyfikowane nanocząstkami. Technologie – właściwości – zastosowanie”

·          Projekt badawczy rozwojowy nr 0490/R/T02/2007, MNiSW: „Nowoczesne elektroizolacyjne lakiery nasycające z nanonapełniaczami o ulepszonych właściwościach”

·         Program współpracy polsko-francuskiej Polonium nr 7305/R08/R09, MNiSW: Niezawodność kompozytowych systemów izolacyjnych, wykorzystujących nanowypełniacze, będących pod wpływem naprężeń pochodzących od urządzeń energoelektronicznych”

·         Projekt  badawczy NanoMat Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o., nr POIG 01.01.02-02-002/08,   realizowany   ze  środków  EFRR  i budżetu państwa (POIG, Działanie 1.1.2): „Wykorzystanie nanotechnologii w nowoczesnych materiałach”

·         Program  Patent Plus nr  9/PMPP/DC/7-09.10/E-239/2011  MNiSW: „Sposób modyfikacji elektroizolacyjnego lakieru nasycającego poliestroimidowego w celu zwiększenia odporności na wyładowania niezupełne”

 

 

Usługi badawczo-naukowe

·         Badania materiałów elektroizolacyjnych i konstrukcyjnych (tworzywa sztuczne, lakiery nasycające, pokrywające, przewody nawojowe, kable i przewody elektryczne, koszulki, folie, rury, metale)

·         Badanie degradacji izolacji międzyzwojowej silnika przy zasilaniu napięciem impulsowym z przekształtnika PWM

·         Badanie procesu starzenia cieplnego materiałów elektroizolacyjnych

·         Badanie zjawisk zachodzących w nanokompozytach polimerowych

·         Opracowywanie i wdrażanie nowych nanokompozytowych elektroizolacyjnych lakierów nasycających i na przewody emaliowane

·         Opracowanie lakierów antystatycznych i biostatycznych

Oferujemy usługi badawcze:

 

·         wytrzymałość na rozciąganie, ściskanie i zginanie (moduł sprężystości, wytrzymałość, granice plastyczności, wydłużenie przy zerwaniu) Zakres siły: rozciąganie i ściskanie do 100 kN, zginanie do 10 kN – badanie akredytowane w PCA

·         napięcie przebicia do 25 kV, w temperaturach do 180°C – badanie akredytowane w PCA,

·         rezystancja żył kabli i przewodów przy prądzie stałym – badanie akredytowane w PCA

·         rezystywność skrośna i powierzchniowa izolacji – badanie akredytowane w PCA,

·         przenikalność elektryczna oraz współczynnik strat dielektrycznych

·         nasiąkliwość izolacji  i powłoki kabli lub przewodów wodą – badanie akredytowane w PCA

·         badania mechaniczne, chemiczne, elektryczne i cieplne przewodów nawojowych, kabli elektrycznych, lakierów elektroizolacyjnych

·         badania starzeniowe, określenie wskaźnika temperaturowego TI materiałów

·         badania termoanalityczne – termograwimetria TG, różnicowa kalorymetria skaningowa  typu przepływowego DSC, termiczna analiza różnicowa DTA (określenie ubytku masy i temperatur przemian fizycznych i chemicznych materiałów, temperatur początku rozkładu, szacowanie ciepłoodporności tworzyw).

Ten serwis używa Cookies i podobnych technologii.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia.
© Copyright 2006 IEL/OW
Produkcja (2006) Impact Media.