Instytut Elektrotechniki - Wrocław

Instytut Elektrotechniki Oddział Technologii i Materiałoznawstwa
Elektrotechnicznego we Wrocławiu

ul. M. Skłodowskiej-Curie 55/61
50-369 Wrocław

tel. 71 328 30 61
fax 71 328 25 51

ielow@iel.wroc.pl

Strona główna » Konkurs Prac Dyplomowych PKME » Konkurs Prac Dyplomowych 2017

Konkurs Prac Dyplomowych 2017POLSKI KOMITET MATERIAŁÓW ELEKTROTECHNICZNYCH
STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

 

Email: a.sikora@iel.wroc.pl

XXVII KONKURS PRAC DYPLOMOWYCH
o nagrodę
im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego

Uprzejmie informujemy, że w 2017 roku odbędzie się XXVII Konkurs im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego na najlepszą pracę dyplomową z zakresu elektrotechnologii, wysokich napięć i materiałów elektrotechnicznych.

1. Cel Konkursu:

Rozwijanie nowoczesnej krajowej elektrotechnologii i materiałoznawstwa elektrotechnicznego dla uczczenia pamięci Profesora Jerzego I. Skowrońskiego, twórcy polskiej szkoły materiałoznawstwa elektrotechnicznego.

2. Uczestnictwo:

Pracę dyplomową do Konkursu może zgłosić absolwent wyższej uczelni, opiekun pracy dyplomowej, dziekan wydziału. Temat pracy dyplomowej powinien być związany z elektrotechnologią, materiałoznawstwem elektrotechnicznym i techniką wysokich napięć.

Do Konkursu można zgłosić pracę dyplomową realizowaną w roku akademickim 2016/2017.

Przy zgłaszaniu udziału w Konkursie należy przedstawić:

  • pracę dyplomową, w wersji elektronicznej - przesłaną pocztą elektroniczną oraz wersję papierową przesłaną na adres podany poniżej,
  • opinie opiekuna i recenzenta o pracy dyplomowej,
  • w przypadku pracy zespołowej należy podać udział autorów w realizacji pracy,
  • ankietę wypełnioną przez dyplomanta lub zgłaszającego pracę (zał. nr 1),
  • Autorzy nagrodzonych prac zaproszeni zostaną do przedstawienia swoich wyników w dniu rozdania nagród, tj. 8.12.2017.

3. Zgłaszanie prac:

Prace wraz z dokumentacją wymienioną w pkt.2 należy przesłać na adres:

Instytut Elektrotechniki Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego

ul. M. Skłodowskiej-Curie 55/61

50-369 Wrocław

 

z dopiskiem:

KONKURS PKME SEP

PKME przyjmuje zgłoszenia w terminie do 2 listopada 2017. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz rozdanie nagród odbędzie się 8 grudnia 2017 na zebraniu PKME SEP.


ankieta (Rozmiar: 28 KB)
Ten serwis używa Cookies i podobnych technologii.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia.
© Copyright 2006 IEL/OW
Produkcja (2006) Impact Media.