Strona główna » O Instytucie » Zakład badawczy - kadra i kompetencje » Materiały Ceramiczne i Biotworzywa

Materiały Ceramiczne i Biotworzywa


W ramach zadań badawczo – rozwojowych oraz technologicznych zajmujemy się tematyką obejmującą następujące zagadnienia:

- masy i ceramika elektroizolacyjna (wysokoglinowa, steatytowa, kordierytowa),

- włókna mineralne do zastosowań termoizolacyjnych oraz tłumienności akustycznej,

- materiały do grzejnictwa,

- wyładowania powierzchniowe i wytrzymałość elektryczna dielektryków,

- hydroksyapatyt naturalny,

- proppanty ceramiczne do zastosowań w procesach szczelinowania hydraulicznego przy wydobywaniu gazu z łupków,

- bioceramika, biotworzywa, biomimetyka,

- materiały gradientowe,

- dielektryczne materiały otrzymywane metodą zol – żel.

 

Oferujemy usługi badawcze dotyczące izolatorów ceramicznych, mas oraz materiałów ceramicznych i elektroizolacyjnych jak i szeroko rozumianego osprzętu elektrotechnicznego obejmujące m.in.:

1.

Gęstość i porowatość otwarta

2.

Wytrzymałość mechaniczna na zginanie

3.

Moduł elastyczności

4.

Współczynnik rozszerzalności liniowej do 1000 oC

5.

Wyznaczenie pojemności cieplnej

6.

Przewodność cieplna do 100 oC

7.

Odporność na nagłe zmiany temperatury

8.

Wytrzymałość elektryczna

9.

Napięcie wytrzymywane

10.

Przenikalność elektryczna, współczynnik strat dielektrycznych

11.

Rezystywność skrośna

12.

Próba napięciem udarowym piorunowym do 700 kV

13.

Próba napięciem przemiennym o częstotliwości sieciowej, w deszczu

14.

Próba odporności na nagłe zmiany temperatury

15.

Próba termomechaniczna

16.

Próba wytrzymałości mechanicznej

- metoda próby izolatorów stojących i wsporczych izolatorów liniowych

- metoda próby izolatorów wiszących

17.

Próba nasiąkliwości

18.

Próba ocynkowania

19.

Próba przebicia w oleju

20.

Badania odporności materiałów na grzyby pleśniowe, wg norm: PN-EN 60068-2-10
(z 2005 r.), PN-EN ISO 846:02 (z 2002 r.)

21.

Badania dyfraktometryczne (dyfraktometria rentgenowska – XRD)

 

W oparciu o wieloletnie doświadczenie naszym klientom oferujemy doradztwo techniczne jak i wspólne opracowywanie koncepcji produktu. Proponujemy i wykonujemy nietypowe rozwiązania, począwszy od drobnych prętów, rurek (rdzeni) z masy wysokoglinowej Al70 po skomplikowane elementy/kształtki o złożonej geometrii wykonywane metoda wtryskową z masy steatytowej. W zależności od zastosowania
i warunków pracy danego elementu dobieramy najbardziej odpowiedni materiał ceramiczny
o najwyższej jakości wykonania.

 

Wśród naszych wyrobów znajdują się m.in.:

-  kształtki, koraliki, izolatory jedno i wielokanałowe z masy steatytowej,

- rezystory nieliniowe - karborundowe,

- bioreaktory do procesów biotechnologicznych.

 

Oferujemy również rdzenie ceramiczne (rurki) z masy wysokoglinowej -
Al70 o wymiarach: średnica zewnętrzna od f4,0 do f20,0 mm, zarówno jedno- lub wielokanałowe (2, 4 lub 6 otworów, o średnicach według potrzeb klienta.

W naszej ofercie znajdują się także kształtki centrujące.


 
Wyposażenie badawcze:
 • Generator udarów napięciowych HAEFELY – 700 kV, 35 kJ,
 • Stanowisko do badania potencjału elektrokinetycznego,
 • Dylatometr,
 • Zestaw urządzeń pomiarowych do badania elektroizolacyjnych mas ceramicznych wg. norm,
 • Zestaw urządzeń pomiarowych do badania izolatorów ceramicznych wg. norm,
 • Stanowisko do badania odporności na pleśnie.
Tematyka badawcza Pracowni:
 • Masy ceramiczne (wysykoglinowe, steatytowe, kordierytowe),
 • Ceramika elektroizolacyjna,
 • Materiały do grzejnictwa,
 • Wyładowania powierzchniowe na dielektrykach,
 • Bioceramika,
 • Biotworzywa,
 • Nośniki ceramiczne do procesów biotechnologicznych,
 • Biomimetyka,
 • Materiały gradientowe,
 • Dielektryczne materiały otrzymywane metodą zol – żel.
Produkcja:
 • Kształtki z ceramiki elektroizolacyjnej:
 • steatytowe,
 • wysokoglinowe,
 • kordierytowe,
 • Masy elektroizolacyjne do zaprasowywania elementów grzejnych,
 • Masy elektroizolacyjne do uszczelniania elementów grzejnych,
 • Grzałki patronowe różnej mocy,
 • Rezystory nieliniowe karborundowe,
 • Bioreaktory do procesów biotechnologicznych.
Usługi badawcze:
 • Badania izolatorów ceramicznych wg. norm,
 • Badania mas ceramicznych wg. norm,
 • Badania elektroizolacyjnych materiałów ceramicznych wg. norm,
 • Pomiary potencjału elektrokinetycznego,
 • Badania odporności materiałów na grzyby pleśniowe, wg norm: PN-EN 60068-2-10 (z 2005 r.); PN-EN ISO 846:02 (z 2002 r.).Generator udarów napięciowych HAEFELY, 700 kV, 35 kJ z dzielnikiem napięcia HAEFELY i systemem rejestracji HIAS 743


Udar napięciowy znormalizowany


Udar napięciowy ucięty na czoleKształtki z mas ceramicznych
Ten serwis używa Cookies i podobnych technologii.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia.
© Copyright 2006 IEL/OW
Produkcja (2006) Impact Media.