Instytut Elektrotechniki - Wrocław
Strona główna » O Instytucie » Władze instytutu

Władze instytutu

Dyrektor Oddziału

dr inż. Wojciech Lipiec
Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej, spec. inżynieria materiałowa (1992). Doktorat w dziedzinie materiałów magnetycznie twardych - Instytut Elektrotechniki (2009). 1995 – 2000, pracownik prywatnych firm zatrudniony na stanowiskach kierowniczych w działach związanych ze sprzedażą i marketingiem. 2005, Studia Podyplomowe IEL, Nowoczesne Materiały i Technologie Elektrotechniczne - Energia Przyjazna Środowisku. 2011 – 2012 Studia Podyplomowe, Politechnika Wrocławska, Zarządzanie Projektem Badawczym i Komercjalizacja Wiedzy. Współautor 5 wniosków patentowych. Laureat 5 medali na wystawach wynalazczości. Współautor 13 publikacji naukowych. Uczestnik kilkunastu zadań badawczych w dziedzinie inżynierii materiałowej. Z Oddziałem Instytutu Elektrotechniki we Wrocławu związany od 1992 r.

71 328 30 61 w. 326 (sekretariat) 71 328 30 61 w. 205

Z-ca Dyrektora ds. współpracy z przemysłem

dr hab. Andrzej Sikora, prof. IEl
Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, specjalność: optoelektronika i technika światłowodowa (2000), stopień doktora nauk technicznych dyscyplinie elektronika, specjalność mikroelektronika uzyskał na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej (2005), a stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie elektrotechnika, specjalność materiałoznawstwo elektrotechniczne, w Instytucie Elektrotechniki (2013). Autor i współautor ponad 110 publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych, 4 zgłoszeń patentowych i jednej monografii. Jego zainteresowania naukowe skoncentrowane są w obszarze inżynierii materiałowej oraz technik pomiarowych, w szczególności na zastosowaniu mikroskopii sił atomowych w badaniach materiałów wykorzystywanych w elektrotechnice. Odbył staże naukowe w Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig, Niemcy. Od 2011 roku jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Elektrotechniki, a od 2015 jest zastępcą Przewodniczącego Rady Naukowej. Jest także przewodniczącym Polskiego Komitetu Materiałów Elektrotechnicznych Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz edytorem czasopisma Nanoscience and Nanometrology. Członek Komitetu Sterującego programu Techmatstrateg w NCBR.

71 328 30 61 w. 104

Zobacz więcej: Pracownie

Ten serwis używa Cookies i podobnych technologii.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia.
© Copyright 2006 IEL/OW
Produkcja (2006) Impact Media.